SANTIAGO
CHEMIKÁLIE LABORATORNÍ
VYBAVENÍ

Silikagel pro kolonovou chromatografii

Další názvy: amorfní oxid křemičitý

 

Složení: SiO2 (> 99,99%)

 

Typy silikagelu:

  • Silikagel 60 (velikost pórů: 60 A)
  • Silikagel 90 (velikost pórů: 90 A)
  • Silikagel 40 (velikost pórů: 40 A)

Naše silikagely vykazují vysokou čistotu, tedy nízký obsah nečistot, nízký obsah vody a neutrální pH, čímž jsou ideální jako stacionární fáze pro reprodukovatelné čištění a izolaci syntetických sloučenin.

Akademický Silikagel 60

Číslo \"60\" označuje, že střední průměr pórů částic oxidu křemičitého je 60 Á. Tento typ silikagelu je nevíce rozšířen v laboratořích jak na akademické, tak na průmyslové půdě. Standardně nabízíme Silikagel 60 pro čištění pomocí sloupcové chromatografie ve dvou verzích velikosti částic (mesh). Mesh 70-230 (63-200µm) a mesh 230 - 400 (40 - 63µm).

Nabizíme silikagel 60 ve dvou verzích distribuce velikosti částic:

  • mesh 70-230 (63-200µm) pro gravitační sloupcovou chromatografií
  • mesh 230-400 (40-63µm) pro flash sloupcovou chromatografií

 

Ostatní velikosti pórů (Silikagel 40 a Silikagel 90)

Tyto silikagely pro normální sloupcovou chromatografii mohou být vyrobeny na zakázku. Prosím kontaktujte nás s konkrétními požadavky v níže uvedeném formuláři.

 

Poznámky k sloupcové chromatografii:

Sloupcová chromatografie je metoda běžně používána v organické chemii, pro čištění produktů organické syntézy, oddělení požadovaného produktu chemické reakce od surové směsi a nečistot.

Sloupcová chromatografie využívá stacionární fáze, jinak známé jako sorbentu nebo adsorbentu, který je obvykle nasypán ve skleněné koloně. Běžně se jako stacionární fáze užívá silikagel a oxid hlinitý. Směs sloučenin se nanesen na horní části kolony nebo zakotví přímo na silikagel a rozpouštědlo nebo směs rozpouštědel, známé jako \"eluční činidlo\" nebo \"mobilní fáze\", se nechá protékat skrz silikagel nebo oxid hlinitý.

V případě, že mobilní fáze stéká skrz sloupce chromatografické kolony pomocí gravitace, metoda se označuje jako \"gravitační\" sloupcová chromatografie. Je-li použit tlak k vynucení toku eluentu skrz kolonu rychleji, je technika označována jako \"flash\" sloupcovou chromatografii.

Každá složka směsi vykazuje jinou afinitu ke stacionární a mobilní fází, která do značné míry závisí na chemické struktuře a prostorovém uspořádání dané molekuly. Složky směsi tedy protékají sloupcem kolony po různě dlouhou dobu a tím je dosažena separace jednotlivých molekul.

Ve standardní sloupcové chromatografii je použit polární sorbent, jako je silikagel a tedy méně polární molekuly jsou eluovány dříve. (U polárních molekul dochází k vyššímu stupni retence než u nepolárních molekul)  

Vybrané služby a produkty

Chemikálie a laboratorní vybavení

Santiago laboratorní vybavení se specializuje především na syntézu sloučenin na míru, velkoobjemový nákup chemických surovin a dovoz chemických specialit pro primární akademický výzkum.

Nenašli jste pro Vaši laboratoř, co hledáte?

KONTAKTUJTE NÁS

Import speciálních chemikálií

Počáteční objekt zájmů - syntéza na organických specialit na míru - se rozrostl přes import speciálních chemikálií pro průmyslové účely až po dodávání spotřebního zboží pro chemické laboratoře.

S odbornou profesionalitou nám vlastní, Vám rádi pomůžeme nalézt i ty nejspecifičtější produkty, které se explicitně nenacházejí v naší internetové nabídce.

Kontaktujte nás

Tel.: +420 776 750 591
Fax: +420 227 203 670

info@santiago.cz
 

Působíme po celé ČR.