SANTIAGO
CHEMIKÁLIE LABORATORNÍ
VYBAVENÍ

Koflerův bodotávek s mikroskopem

Podrobnosti

Chemikálie a laboratorní vybavení

Nabízíme mnoho modifikací při syntéze peptidů a zde nabízíme krátký přehled.

1. Amidace a acetylace peptidů

V případě, že peptid je z vnitřní sekvence proteinu, bude terminální amidací (C-konec), nebo acetylací (N-konec) odstraněn jeho náboj a pomůže mu napodobit přirozenou strukturu(amidovou, CONH2). Dále tato úprava stabilizuje peptid vůči enzymatické degradaci v důsledku exopeptidáz.

dDNP2. Biotin a FITC terminace

Pro C-terminální značení biotinem, zbytek Lysinu je přidána k C-konci peptidu. Biotin je pak připojen k postrannímu řetězci lysinu přes amidovou vazbu, což způsobí zánik náboje.

Fluorescein isothiokyanát (FITC) je aktivní prekurzor pro fluorescein označování. Pro efektivní N-terminální značení, je vložen spcer ze sedmi atomů aminohexanoyl NH 2-CH 2-CH 2-CH 2-CH 2-CH 2-COOH) mezi fluorofor (fluoroscein) a na N-konec peptidu.

3. Tvorba disulfidových můstků při syntéze peptidů

Cyklizace peptidů může být dosažena prostřednictvím vytvoření disulfidových můstků mezi cysteinovými zbytky v peptidu. Jedná se o náročný postup pro peptidy obsahující více zbytků cysteinu v důsledku náhodných formací disulfidových můstků mezi nimi. Jsme schopni vybudovat disulfidové můstky mezi cysteiny na určených místech. Dále nabízíme tvorbu až tří disulfidových můstků na jednom syntetickém peptidu.

4. Fosforylace peptidů

Fosfopeptidy mohou být skvělým pomocníkem při zkoumání vlivů fosforylace na strukturu peptidů a proteinů a v chápání regulačních procesů zprostředkovaných proteinkinázami. Máme zkušenosti se syntézou fosfopeptidů obsahující serin, threonine a tyrosin. Pro peptidy, které obsahují jednu nebo více hydroxy-aminokyselin, může být pomocí selektivní fosforylace dosaženo ortogonální ochrany.

PEG app 1

5. Methylace peptidů

Methylace proteinů byla stanovena jako důležitá modifikace, která pomáhá regulovat buněčné funkce, jako je transkripce, buněčného dělení a diferenciaci buněk. Post-translační N-methylace se obvykle vyskytuje v lysinu nebo postranními řetězci argininu. Peptidy, které představují denaturované proteiny, jsou užitečné pro studium protein-protein interakce nebo pro strukturální stanovení pomocí rentgenové krystalografie. Můžeme například syntetizovat peptidy, které obsahují mono-, di-a tri-methylovaný lysin.

6. BSA, KLH modifikace peptidů

Peptidové protilátky jsou často příliš malé, aby generovali významné imunitní odpovědi. Pro vyřešení tohoto problému, tyto peptidy jsou konjugované na větší nosné proteiny, jako je bovinní sérový albumin (BSA), vaječný albumin, nebo keyhole limpet hemocyanin (KLH). Hlavní výhodou KLH modifikace je kompatibilita s ELISA nebo Western blot technikou.  Další z běžný způsob je konjugace s maleimidem, který spojuje cystein se zbytkem peptidu. Při provedení této konjugace, je jeden cysteinový zbytek přidán k N- nebo C-konci peptidu tak, že může být spojen s nosným proteinem.

Poznámka: KLH konjugát je velký agregující protein. Vzhledem ke své velikosti je jeho rozpustnost ve vodě často omezená, což připraveným roztokům dává jemnou opalescenci. Tento jev nemá vliv na imunogenicitu a zakalený roztok lze použít pro očkování.

6. PEGylace peptidů

PEGylace je kovalentní konjugace makromolekul (protilátky, peptidu, atd.), s polyethylenglykolem(PEG). Konkrétně s PEG polymery, které jsou netoxické, biologicky kompatibilní a vysoce hydrofilní. PEGylované makromolekuly mají lepší terapeutické vlastnosti v důsledku jejich zvýšené rozpustnosti (hydrofobních látek) a biologické dostupnosti.

7. Izotopové značení peptidů

Pro NMR měření, můžeme označit peptidy stabilními neradioaktivními izotopy. Námi syntetizované peptidy označené izotopy 2H, 13C, 15N se užívají při NMR detekci.

Kompletní seznam různých modifikací C- a N- konce peptidů naleznete v dokumentu Seznam modifikací peptidů

Více informací o syntéze peptidů naleznete zde http://www.santiago.cz/zakazkova-synteza-peptidu

Máte-li zájem o konkrétní nabídku syntézy peptidů na míru, zašlete nám Vaše požadavky a do 24 hodin Vás budeme kontaktovat. Veškeré dotazy a projekty jsou samozřejmě důvěrně prováděny a mohou být podepsány dohody o mlčenlivosti v případě potřeby.

 

Chemikálie a laboratorní vybavení

Santiago laboratorní vybavení se specializuje především na syntézu sloučenin na míru, velkoobjemový nákup chemických surovin a dovoz chemických specialit pro primární akademický výzkum.

Nenašli jste pro Vaši laboratoř, co hledáte?

KONTAKTUJTE NÁS

Import speciálních chemikálií

Počáteční objekt zájmů - syntéza na organických specialit na míru - se rozrostl přes import speciálních chemikálií pro průmyslové účely až po dodávání spotřebního zboží pro chemické laboratoře.

S odbornou profesionalitou nám vlastní, Vám rádi pomůžeme nalézt i ty nejspecifičtější produkty, které se explicitně nenacházejí v naší internetové nabídce.

Kontaktujte nás

Tel.: +420 776 750 591
Fax: +420 227 203 670

info@santiago.cz
 

Působíme po celé ČR.