SANTIAGO
CHEMIKÁLIE LABORATORNÍ
VYBAVENÍ

Imunologické konjugáty s částicemi zlata pro elektronovou mikroskopii

Jako první z produktů firmy Aurion vyrábějící imunologické konjugáty zlata a pomocná činidla pro elektronovou mikroskopii jsme zveřejnili v naší nabídce Klasické imunologické konjugáty s částicemi zlata o velikosti částic 6nm, 10nm, 15nm a 25nm. Více informací o protilátkách obsahujících částice zlata najdete v menu Chemikálie Santiago v kategorii ČINIDLA PRO ELEKTRONOVOU MIKROSKOPII.

Syntéza chemikálií značených izotopy

Nabízíme výzkum a vývoj molekul značených stabilními izotopy(2D, 13C, 15N).

Izotopově značené molekuly (2D, 13C, 15N) mají uplatnění v mnoha oblastech, jako je zemědělství, potravinářský průmysl, identifikace padělků, kosmetika a farmaceutický průmysl, kde mohou sloužit jako biologické markery pro metabolické studie a studium farmakokinetiky.

Značené molekuly (2D, 13C, 15N) jsou také používány jako interní standardy v hmotnostní spektrometrii založená na metodě izotopového ředění.

Máte-li zájem o vícestupňovou syntézu značených molekul (pesticidů, konzervačních látek, přírodních molekul, účinné látky) se stabilními izotopy (13C, D, 15N) od miligramů až po desítky gramů, neváhejte nás kontaktovat

Analytické váhy Discovery

Postupně zveřejňujeme nabídku Vah OHAUS na našich webové stránky. Mezi prvními jsme do sekce Váhy OHAUS přidali Analytické váhy Discovery, které vykazují mnohem vyšší opakovatelnost a linearitu než váhy stejné cenové kategorie jiných výrobců. Nové analytické váhy jsou připraveny v externím skladu a budou k Vám dodány během 1-2 týdnů. 

Pipetovací špičky

Do sekce pipetovacích špiček byla přidána tabulka kompatibility našich špiček k pipetám. Vybrat si vhodné špičky k automatickým pipetám nebylo nikdy snazší. Více informací naleznete na našich stránkách v menu Plasty Santiago, kategorii Špičky k pipetám.

Fluorované sloučeniny

Zvěřejnili jsme článek o fluorové chemii, ve kterém jsou uvedeny fluorované sloučeniny nabízené naší společností.

Více informací naleznete zde http://www.santiago.cz/fluorova-chemie

Sterilní stříkačkové filtry s CA membránou

Naše nabídka byla rozšířena o sterilní stříkačkové filtry s CA membránou o průměru 13mm a 30mm, velikost pórů 0,22µm a 0,45µm. Sterilní stříkačkové filtry s CA membránou jsou individuálně balené. Více informací naleznete zde http://www.santiago.cz/eshop/strikackove-filtry-ac

PEG polymery

Rožšířili jsme nabídku o PEG polymery. Krom základních informací naleznete širokou škálu PEGů s různými funkčními skupinami o různé molekulové hmostnosti. http://www.santiago.cz/eshop/peg

Modifikace při syntéze peptidů

Zvěřejnili jsme informace o nejběžnějších modifikacích při syntéze peptidů na míru. Více informací o fosforylaci, PEGylaci a dalších modifikacích peptidů naleznete zde http://www.santiago.cz/nejbeznejsi-modifikace-pri-synteze-peptidu

Click chemistry

Uveřejnili jsme článek o "Click chemistry"(Klik chemie), kde je popsány hlavní výhody Klik chemie a sloučeniny, které se v "Click chemistry" používají.

http://www.santiago.cz/klik-chemie

Bezvodá rozpouštědla

Seznam dodávaných bezvodých rozpouštědel pro reakce ciltivé na vlhkost naleznete zde http://www.santiago.cz/bezvoda-rozpoustedla

Chemikálie a laboratorní vybavení

Santiago laboratorní vybavení se specializuje především na syntézu sloučenin na míru, velkoobjemový nákup chemických surovin a dovoz chemických specialit pro primární akademický výzkum.

Nenašli jste pro Vaši laboratoř, co hledáte?

KONTAKTUJTE NÁS

Import speciálních chemikálií

Počáteční objekt zájmů - syntéza na organických specialit na míru - se rozrostl přes import speciálních chemikálií pro průmyslové účely až po dodávání spotřebního zboží pro chemické laboratoře.

S odbornou profesionalitou nám vlastní, Vám rádi pomůžeme nalézt i ty nejspecifičtější produkty, které se explicitně nenacházejí v naší internetové nabídce.

Kontaktujte nás

Tel.: +420 776 750 591
Fax: +420 227 203 670

info@santiago.cz
 

Působíme po celé ČR.