SANTIAGO
CHEMIKÁLIE LABORATORNÍ
VYBAVENÍ

Teoretický úvod

Teoretický úvod

Teplota tání (Tm) je jednou ze základních veličin, která charakterizuje chemické sloučeniny. Při teplotě tání nabudou tepelné vibrace krystalové mřížky takové intenzity, že se krystality začnou rozpadat –probíhá jejich tání. Bod tání látky je teplota, při níž je tuhá látka v rovnováze se svou taveninou. Čisté látky mají ostrý bod tání. Při obvyklých jednoduchých metodách používaných v laboratoři lze pozorovat intervaly bodu tání v rozmezí několika desetin až jednoho stupně Celsia.

Bod tání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koflerův bodotávek s mikroskopem je velmi přesný přístroj pro pozorování a stanovení bodu tání. Testovaná látka se vkládá přímo na vyhřívaný kovový povrch (plotničku) a ohřev je řízen reostatem. Teplota se odečítá na digitální LCD stupnici, její rozmezí je +50 až +300 °C. Dosažená přesnost umožňuje také stanovení dalších charakteristik sledovaných látek, např. eutektické teploty, bodu měknutí, teplotu ztráty krystalové vody nebo teplotu rozkladu.

Zpět na Koflerův bodotávek

 

Chemikálie a laboratorní vybavení

Santiago laboratorní vybavení se specializuje především na syntézu sloučenin na míru, velkoobjemový nákup chemických surovin a dovoz chemických specialit pro primární akademický výzkum.

Nenašli jste pro Vaši laboratoř, co hledáte?

KONTAKTUJTE NÁS

Import speciálních chemikálií

Počáteční objekt zájmů - syntéza na organických specialit na míru - se rozrostl přes import speciálních chemikálií pro průmyslové účely až po dodávání spotřebního zboží pro chemické laboratoře.

S odbornou profesionalitou nám vlastní, Vám rádi pomůžeme nalézt i ty nejspecifičtější produkty, které se explicitně nenacházejí v naší internetové nabídce.

Kontaktujte nás

Tel.: +420 776 750 591
Fax: +420 227 203 670

info@santiago.cz
 

Působíme po celé ČR.